سنگ تهداب مسجد جامع شریف مدیر عبدالله جان که از بودجه انکشافی وزارت ارشاد حج و اوقات بصورت پخته و اساسی اعمار میگردد توسط محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان و مسؤولین امور گذاشته شد. در مراسمی که بهمین مناسبت در مسجد جامع مدیر عبدالله جان واقع سرک پوهنتون

سنگ تهداب مسجد جامع شریف مدیر عبدالله جان که از بودجه انکشافی وزارت ارشاد حج و اوقات بصورت پخته و اساسی اعمار میگردد توسط محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان و مسؤولین امور گذاشته شد.

در مراسمی که بهمین مناسبت در مسجد جامع مدیر عبدالله جان واقع سرک پوهنتون جوزجان راه اندازی گردیده بود دیپلوم انجنیر عبدالرحمن محمودی معاون مقام ولایت، مولوی عبدالحی حیات  رئیس شورای ولایتی، مل پاسوال عبدالعزیز غیرت قوماندان امنیه محمد یونس معاون ریاست امنیت ملی جوزجان، روسا و مسولین دوایر هیأت رهبری و استادان پوهنتون جوزجان، علما و روحانیون متنفذین و شخصیت های با نفوذ اجتماعی و اهالی متدین قریه بقیه مسگری و قرای همجوار شرکت ورزیده بودند که حین ورود والی ولایت جوزجان و همراهان بگرمی استقبال و پذیرایی بعمل آوردند که بعد از مصافحه و احوالپرسی با مستقبلین ابتدا والی ولایت جوزجان پیرامون سیاست ها و پالیسی روشن دولت در قبال رشد و انکشاف امورات دینی و توجهات همیشگی به مناسک مذهبی مردم و مواظبت های دایمی از اماکن مقدسه و عبادتگاه ها بصورت همه جانبه روشنی انداخته، تهداب گذاری مسجد جامع مدیر عبدالله جان را که بصورت پخته و اساسی با تمام ملحقات ضروری آن اعمار گردیده و در یک وقت گنجایش بیشتر از 500 نمازگذار را دارا میباشد برای همشهریان مسلمان و متدین صمیمانه تبریک گفته و از آنان خواستند تا درین امر خیر فعالانه سهیم گردیده و از ثواب عظیم آن برخوردار گردند. همینگونه از فعالیت های پیگیرانه ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت جوزجان و توجهات وزارت محترم ارشاد حج و اوقات صمیمانه قدردانی بعمل آوردند، سپس مولوی عبدالرحیم اسلامیار رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت جوزجان با ابراز سپاسگذاری از توجهات همیشگی و دلسوزانه والی ولایت جوزجان پیرامون مساعی ثمر بخش آنریاست توضیحات ارائه نموده خاطر نشان نمود که این مسجد شریف بطور پخته و اساسی در ظرف پنج ماه با هزینه مالی بیشتر از 42 هزار دالر امریکایی از بودجه انکشافی وزارت ارشاد، حج و اوقاف به پایه اکمال رسیده و در یک وقت گنجایش 500 نفر نمازگذار را دارا میباشد.

متعاقباً سنگ تهداب مسجد جامع شریف مدیر عبدالله جان به آرزوی تامین صلح سراسری در کشور و آمادگی و عمران میهن و سعادت هموطنان توسط والی ولایت جوزجان و مسؤولین امور گذاشته شد و کار ساختمان آن عملاً آغاز یافت در پایان مراسم برسم عنعنه یک یک ثوب چپن از جانب مردم مومن و با دیانت محل برای والی ولایت جوزجان و مسؤولین امور اهدا گردید که با ابراز سپاس پذیرفته شد.