از نایب قهرمانی تیم فوتبال ولایت جوزجان طی محفل با شکوهی با شرکت محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان در مقر مقام ولایت تجلیل و استقبال بعمل آمد. در محفل باشکوهی که بهمین مناسبت در سالون کنفرانسهای مقر مقام ولایت برگزار گردیده بود، دیپلوم انجنیر عبدالرحمن مح

از نایب قهرمانی تیم فوتبال ولایت جوزجان طی محفل با شکوهی با شرکت محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان در مقر مقام ولایت تجلیل و استقبال بعمل آمد.

در محفل باشکوهی که بهمین مناسبت در سالون کنفرانسهای مقر مقام ولایت برگزار گردیده بود، دیپلوم انجنیر عبدالرحمن محمودی معاون مقام ولایت، مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی، عبدالقادر مالیه معاون و مولوی محمد نبی ایوبی و جمعه پهلوان اعضای شورای ولایتی دیپلوم انجنیر محمد صالح شهردار شبرغان، روسا و مسولین ادارات دولتی، هیأت رهبری و منسوبین آمریت المپیک و جمع کثیری از ورزشکاران و ورزش دوستان اشتراک ورزیده بودند، بعد از تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن ابتدأ مامور صدیق معاون المپیک جوزجان پیرامون برگزاری مسابقات سرتاسری فوتبال در ولایت کندهار و کسب لقب نایب قهرمانی و کپ این مسابقات توسط تیم فوتبال ولایت جوزجان بصورت همه جانبه روشنی انداخت

 بعداً والی ولایت جوزجان طی صحبت عالمانه، پر محتوا و همه جانبه شان، نایب قهرمانی تیم فوتبال ولایت جوزجان و بدست آوردن کپ قهرمانی این مسابقات را که افتخار بزرگی برای ولایت جوزجان و جامعه ورزشی کشور محسوب میگردد برای اعضای تیم فوتبال، همه ورزش کاران و ورزش دوستان و تمام هموطنان صمیمانه تبریک گفته موفقیت های هرچه بیشتر و بالنده گی ورزش فوتبال را تمنا نمودند. و با اشاره بر پیام آور بودن صلح و صفا و گسترش ورزش در کشور که با گذشت هر روز دستآورد های چشمگیری در تمام عرصه های ورزشی به ارمغان آمده و علاقمندی جوانان رشد فزاینده کسب مینماید، ابراز امیدواری نمودند که آینده های تابناکی نصیب مردم و میهن عزیز ما میگردد و ورزشکاران را ممثلان واقعی و پیام آوران صلح و ترقی اجتماعی در کشور دانسته اظهار یقین نمودند که در سالهای آینده دستآورد های بهتری نصیب ورزشکاران اینولا گردیده و لقب قهرمانی را نیز کمایی خواهند نمود همینگونه والی ولایت جوزجان از تلاش ها و مساعی بیدریغانه هیأت رهبری المپیک، پوهنتون جوزجان، معارف، مامور صدیق معاون المپیک و امان الله فیضی مسؤول و ترینر فوتبال ولایت جوزجان در راستای رشد و شگوفایی ورزش بخصوص تیم فوتبال اینولا صمیمانه اظهار تشکر بعمل آوردند. و از هر گونه همکاری مقام ولایت در فراهم آوری تسهیلات لازم برای ورزشکاران و بالنده گی ورزش اطمینان بخشیدند سپس مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان به نماینده گی از مردم اینولایت موفقیت های حاصله در مسابقات اخیر فوتبال در ولایت کندهار و کسب لقب نایب قهرمانی توسط تیم فوتبال جوزجان و کمایی نمودن کپ این مسابقات را برای ورزشکاران و مردم متدین ولایت جوزجان تبریک گفته، با توضیحات پیرامون ارزش و اهمیت ورزش در سلامتی و تندرستی انسان هر گونه همکاری شورای ولایتی را در جهت رشد و شگوفایی ورزش وعده و اطمینان سپرد.

متعاقباً امان الله فیضی ترینر عمومی فوتبال ولایت جوزجان پیرامون مسابقات اخیر فوتبال در ولایت کندهار و دستآورد های چشمگیری که نصیب فوتبالران ولایت جوزجان گردیده است توضیحات همه جانبه ارائه نموده با ابراز قدردانی و امتنان از توجهات همیشگی و مواظبت های دایمی والی ولایت جوزجان در امر رشد و شگوفایی ورزش درینولا و همکاری های همه جانبه نماینده گان منتخب مردم و مسؤولین امور برخی نیازمندیها و کمبودی های موجود در عرصه فوتبال را برشمرده خواهان توجهات بیشتر و همکاری های گسترده مقامات درین زمینه گردید. و وعده و اطمینان داد که با حمایت های بیشتر و توجه بزرگان تیم فوتبال جوزجان میتواند دستآورد های بهتری را کمایی نموده قهرمانی را نیز کسب نماید.

سپس کپ نایب قهرمانی تیم ورزشی فوتبال جوزجان که در مسابقات کندهار بدست آمده است توسط امان الله فیضی برای والی ولایت جوزجان تسلیم داده شد.

در قسمت اخیر این محفل تقدیر نامه های مقام ولایت جوزجان که بمناسبت درخشش برازنده و شایسته گی ورزشکاران تیم فوتبال جوزجان در نظر گرفته شده است توسط والی ولایت جوزجان، معاون مقام ولایت، رئیس و اعضای شورای ولایت و رؤسا و مسؤولین دوایر برای فوتبالران با استعداد و ترینران این تیم تفویض گردید و هم چنان بخاطر تشویق هرچه بیشتر فوتبالران مبلغ یکصد هزار افغانی پول نقد نیز از سوی والی ولایت جوزجان طور تحفه به تیم فوتبال ولایت جوزجان اهدا گردید که از جانب امان الله فیضی با ابراز امتنان پذیرفته شد.

محفل با دعای خیر و آرزوی بالنده گی ورزش در کشور خاتمه یافت.