بخدی پارک شهر شبرغان پس از بازسازی طی مراسمی توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان، مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان و عدۀ از مسؤولین امور با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد و سنگ تهداب باغ زنانه به زمین گذاشته شد. درین مراسم م

درین مراسم مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی، انجنیر محمد حسین صالح شهردار شبرغان و تعدادی از روسای ادارات دولتی و عدۀ از شهریان شریف شبرغان حضور داشتند.

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان توسط مولوی عبدالرحیم اسلامیار رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت جوزجان آغاز و متعاقباً شهردار شبرغان پیرامون پروژه های که در بخدی پارک شبرغان تطبیق گردیده است معلومات ارایه نموده گفت:

دو میدان فوتبال، دو میدان والیبال، یک میدان ستندرد فوتبال و کافی شاب مدرن و استندرد از جمله پروژه های اند که در بخدی پارک تطبیق گردیده و یک حلقه چاه عمیق جهت آبیاری در حالات اضطرار در حال حفر می باشد که این پروژه ها با صرف هزینه 120 هزار دالر امریکایی کمک موسسه (رمپ اپ) و 70 هزار دالر امریکایی از بودجه شاروالی به پایه اکمال رسیده است.

باغ زنانه که شامل پارکینگ وسایط، بازیچه ها برای اطفال و دکاکین غرض فروش صنایع دستی زنان و کافی شاب در دو بخش زنانه و مردانه می باشد با صرف هزینه 100 هزار دالر امریکایی کمک موسسه (رمپ اپ) و 58 هزار دالر امریکایی از بودجه شاروالی شبرغان طی سه ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

بعداً والی ولایت جوزجان طی صحبتی افتتاح بخدی پارک شبرغان را یک گام ارزنده در رفع نیازمندی های شهریان شهر شبرغان تلقی نموده ضمن اشاره به اهمیت باغ زنانه از همکاری رهبری مقام ولایت با ریاست شهرداری شبرغان درین زمینه وعده سپرده از تاجران ملی اینولایت تقاضا نمودند تا در ساخت و ساز چوک ها و هوتل سه ستاره در شهر شبرغان به زیبایی شهر شان که خانه مشترک همه می باشد تاکید ورزیدند.

والی ولایت جوزجان از کارکرد ها و تلاش های شهر داری شبرغان به خاطر زیبایی شهر و پاکی و صفایی آن اظهار سپاسگزاری نموده تاکید نمودند تا هرچه عاجل پروسه اعمال مرکز تجارتی رویدست گرفته شود. و شهروندان عزیز با اخذ امتیاز دوکان ها در نو سازی شهر شان فعالانه سهیم گردند.

بعداً مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان از موجودیت شفافیت و قانونیت در امورات شهرداری شبرغان صحبت نموده کارکرد های شهرداری شبرغان را مورد تائید قرار داده و به خاطر تطبیق پروژه های عام المنفعه شهرداری وعده هر نوع همکاری را سپرد. سپس نجیبه قریشی رئیس امور زنان طی صحبتی ایجاد باغ زنانه را در شهر شبرغان توجه خاص برای زنان دانسته تاکید نمود که کار اعمار باغ زنانه هر چه زود تر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

محبوب الله صدیقی به نماینده گی از شرکت ستاره سادات اطمینان داد که در وقت معینه مطابق به شرایط قرار داد پارک متذکره اعمار خواهد شد.

بعداً والی ولایت جوزجان یکجا با سایر مسولین امور با قطع نوار بخدی پارک را افتتاح و سنگ تهداب باغ زنانه یا باغ فامیلی جوزجان را در محوطه شمالی پارک بخدی به دعای ترقی ، پیشرفت و تامین صلح سراسری در کشور به زمین گذاشتند.