الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان اخیراً در دیداری که با آقای مصطفی اردبرن ویرن رئیس بازسازی و نوسازی ولایتی ترکیه مقیم شبرغان و آقای قادر بیک رئیس مؤسسه تیکا مقیم مزارشریف داشت ، ضمن تشکر و سپاسگزاری از همکاری های کشور دوست و برادر ترکیه در بازسازی

طی این دیدار رئیس تیم PRT  و رئیس شرکت تیکا ضمن اظهار امتنان از دیدار با والی ولایت جوزجان از پروژه های قبلاً منظور شده کشور ترکیه که شامل اعمار یک محراب مسجد به ظرفیت دو هزار و پنجصد نمازگزار ، ساختمان تعمیر اداری ، تدریسی و لیلیه انستیتوت تخنیکی معارف جوزجان می باشد.  اطمینان داده بر ادامه اینگونه همکاری ها وعده سپرد.

همچنان ایشان از آماده شدن 320 پایه چوکی برای لیسه جنرال عبدالحکیم قهرمان برای والی جوزجان اطمینان دادند.

در پایان دیدار و ملاقات رئیس تیم PRT کشور ترکیه مقیم شبرغان یک مقدار وسایل تخنیکی از قبیل: کمره های عکاسی و فلمبرداری ، کمپیوتر ، چوکی و میز را به قیمت مجموعی سی هزار دالر امریکایی جهت رفع نیازمندی های شعبات اداری مقام ولایت برای والی ولایت جوزجان اهدا نمود که با تشکر از جانب والی ولایت پذیرفته شد.