بتعداد بیشتر از 40 قلم اجناس مختلف تنویری و دفتری مربوط دفتر تیکا مقیم مزارشریف به مقام ولایت جوزجان توسط ابراهیم باربروس آقچه قبا رئیس عمومی دفتر تیکا در افغانستان و هیأت همراه برای الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان تسلیم داده شد.

 

 

بتعداد بیشتر از 40 قلم اجناس مختلف تنویری و دفتری مربوط دفتر تیکا مقیم مزارشریف به مقام ولایت جوزجان توسط ابراهیم باربروس آقچه قبا رئیس عمومی دفتر تیکا در افغانستان و هیأت همراه برای الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان تسلیم داده شد.

در نشست که به همین منظور در دفتر کار والی ولایت جوزجان برگزار گردیده بود انجنیر عبدالرحمن محمودی معاون مقام ولایت ، الحاج مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان ، مل پاسوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ، برید جنرال خرم رئیس امنیت ملی جوزجان ، ابراهیم باربروس آقچه قبا رئیس عمومی تیکا در افغانستان ، کمال قادر قره دوغن رئیس دفتر تیکا در مزارشریف و تعدادی از مسئوولین ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی اشتراک ورزدیده بودند.

نشست با تلاوت آیات متبرکه از کلام الله مجید توسط الحاج مولوی عبدالحی حیات آغاز و بعداً الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان ضمن معرفی رؤسا و مسئوولین ادارات به مهمانان و ابراز تبریکات به مناسبت فرا رسیدن حلول سال نو 1393 برای مهمانان و همچنان از کمک ها و همکاری های بی شائیبه کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه در بازسازی و نوسازی پروژه ها در بخش های مختلف در ولایت جوزجان یادآوری نموده علاوه نمود که:

کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه درمواعد مختلف و در عرصه های مختلف در بازسازی و نوسازی کشور و مردم مارا همکاری و یاری رسانده که این کمک هنوز هم جریان داشته و پلان ها و پروژه های دیگری نیز درحال تطبیق میباشد که من به نماینده گی از مردم زحمتکش جوزجان ازین همکاری و کمک های برادرانه کشور دوست و برادر ترکیه بخصوص از مسئوولین دفتر تیکا و PRT ترکیه مقیم شبرغان ابراز امتنان و سپاسگزاری مینمایم.

بعداً ابراهیم باربروس به نماینده گی از شرکت تیکای جمهوری ترکیه در افغانستان درمورد تداوم کمک ها صحبت نموده گفت:

دو پروژه بزرگ عمده ای که عبارت از اعمار مجدد مسجد جامع شهرشبرغان و ساختمان تعمیر انستیتوت تخنیکی جوزجان که قبلاً در پلان گرفته شده بود منظور گردیده است که بیشتر از ده میلیون دالر امریکایی تطبیق این پروژه ها هزینه بر میدارد و همچنان تطبیق پروژه های کوچک دیگری نیز در پهلوی این پروژه ها در نظر گرفته شده است.

بعداً الحاج مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان و عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان بالنوبه از کمک ها و همکاری های بی شایبه کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه ابراز سپاس و قدردانی بعمل آورده یک سلسله پیشنهادات شانرا درموارد مختلف خدمت هیأت رهبری تیکا و والی ولایت جوزجان ارایه داشتند.

هکذا تقدیرنامه ها و تحایف که از جانب مقام ولایت جوزجان که برای هیأت رهبری و تعدادی از مسئوولین بخش های دفتر تیکا تهیه شده بود توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان برای مهمانان اهدا گردید که با تشکر پذیرفته شد.

بعداً والی ولایت جوزجان با هیأت مهمان و تمامی رؤسا و آمرین ادارات به سالون کنفرانس رفته و بتعداد بیشتر از چهل قلم اجناس که تقریباً به قیمت 50 هزار دالر امریکایی ارزش دارد و توسط شرکت تیکا مقیم مزارشریف به مقام ولایت جوزجان اهدا شده است توسط ابراهیم باربروس به الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان تسلیم داده شد که با امتنان و تشکر پذیرفته شد.

اجناس متذکره شامل 11 پایه پرنتر 3 کاره لایزرجیت آخر مودل ، 11 پایه لب تاپ جدید کورای پایو ، 11 پایه کمره عکاسی کانون ، 1 پایه کمره فلمبرداری سونی و 3 عدد هاردیسک چهارهزار جی بی میباشد بعداز جمع و قید به مل پاسوال فقیرمحمد جوزجانی ق.ا  جوزجان تسلیم داده شد که بالمقابل ق.ا  جوزجان از همکاری های همه جانبه مسئوولین شرکت تیکای کشور دوست وبرادر جمهوری ترکیه ابراز قدردانی و امتنان نمود.