الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان در دفتر کارش با احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ و هیأت همراهش درحالیکه انجنیر عبدالرحمن محمودی معاون مقام ولایت ، مل پاسوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ، انجیر محمدحسین صالح شهردار شبرغان ، انجنیر محمدیوسف سعید

 

طی این دیدار نخست والی ولایت جوزجان به احمدراتب پوپل و همراهان خیرمقدم و خوش آمدید گفت.

بعداً احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ ضمن قدردانی از استقبال و پذیرایی گرم والی ولایت جوزجان و مسئوولین امور پیرامون برنامه کاری خویش در ولایت جوزجان مفصلاً معلومات ارایه نموده گفت: قرار است که پروژه جدید تصفیه نفت ، در ساحه جرقدوق به کمک متخصصین خارجی و داخلی اعمار گردد ، که درین پروژه برای بیشتر از بیست هزار کارگر و برای بیشتر از سه صد نفر متخصصین داخلی و خارجی زمینه کار مساعد گردد.

درین پروژه مبلغ یک میلیارد و سه میلیون دالر سرمایه گذاری میگردد ک روزانه مقدار شصت هزار بیلر نفت تصفیه خواهد گردید.

درین تصفیه خانه 53 فیصد دیزل با کیفیت ، 17 فیصد پطرول ، 20 فیصد تیل تی یک ، 5 فیصد قیر و 4 فیصد گاز مایع تولید خواهد گردید.

موصوف افزود: تأمین اب آشامیدنی برای باشنده گان شهر شبرغان تولید 50 میگاوات برق که از جمله 22 میگاوات برای مصارف تصفیه خانه و 28 میگاوات جهت توزیع به ولایت جوزجان و ولایات همجوار و ساخت و ساز میدان هوایی و ایجاد یک مرکز تجارتی نفت و گاز در سطح جنوب آسیا در جوزجان شامل این پروژه میباشد موصوف اضافه نمود: کار عملی این پروژه در سال 1393 به زودترین فرصت آغاز میگردد که دولت افغانستان درین پروژه سالانه در حدود سه ونیم ملیارد دالر سود خواهد کرد.

بعداً والی ولایت جوزجان ضمن آنکه از معلومات همه جانبه احمد راتب رئیس شرکت وطن گروپ پیرامون تصفیه نفت در جوزجان اظهار قدردانی نموده گفت: پروژه تصفیه نفت یکی از پروژه های حیاتی و اقتصادی برای مردم جوزجان و افغانستان بوده که جهت تطبیق این پروژه در راستای فراهم نمودن تسهیلات لازم با شما همکار خواهم بود.

از شما می طلبم در ایجا همچو پروژه های عام المنفعه حیاتی که باعث ارتقای سطح اقتصادی مردم جوزجان و افغانستان میگردد تلاش بیشتر نموده در فضای دوستانه و صمیمیت انجام یافت.