مردم ولایت جوزجان در فضای اخوت وبرادری وبا حضور و شرکت الحاج ستر جنرال عبدالرشــــید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و الحاج مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان ، اراکین بلند پایه حکومتی ، علمای کرام ، اعضای شورای ولایتی و شهروندان شبرغا

26-4-1394

 

 

 

مردم ولایت جوزجان در فضای اخوت وبرادری وبا حضور و شرکت الحاج  ستر جنرال عبدالرشــــید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و الحاج مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان ، اراکین بلند پایه حکومتی ، علمای کرام ، اعضای شورای ولایتی و شهروندان شبرغان صبح امروز نمازعید سعیدفطر را در مساجد جامع ولایت جوزجان ادا کردند . معاون اول ریاست جمهوری یکجا با والی جوزجان صبح امروز نماز عید سعید فطر را درجمع از نماز گزاران در مسجد جامع مهمانخانه مردم ادا نمود .