پیام والی

1 year 6 months ago

مقام ولایت جوزجان مصمم است که آزادی مطبوعات و رسانه‌ها یکی از ارزش‌های بزرگ قانون اساسی کشور ما بوده و اداره محلی جوزجان خود را مکلف به حفاظت و تقویت هرچه بیشتر آن می‌داند. با کمال خرسندی می‌توان گفت که آزادی رسانه‌ ها و بیان در افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه، از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است. متأسفانه، کشور عزیز ما امروز در خط مقدم مبارزه با تروریزم بین‌المللی قرار دارد و هر روز با حوادث ناگوار و خشونت‌بار تروریستی مواجه است. در این میان، برخی از دست‌اندرکاران رسانه‌ها که در راه تقویت این اصل فعالیت می‌کنند، مشکلات و خطراتی را متحمل شده و در مواردی با خشونت نیز مواجه شده‌اند.

الحاج محمد هاشم رئیس
123